Huisregels

HUISREGELS

 • 1.

  U wordt geacht 10 minuten voor aanvang in volledig tenue klaar te staan voor de les.

  2.

  U wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.

  3.

  Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d.) tijdens de training is verboden.  Dit voor uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner.

  4.

  Lang haar dient samengebonden gedragen te worden.  Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.

  5.

  Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.

  6.

  Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kleedkamer of op de banken in de zaal tot deze aan de beurt zijn.

    
  7.

  U toont respect voor uw trainingspartner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd!

  8.

  U komt niet aan de materialen, tenzij u hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur heeft gekregen.

  9.

  U dient  de zaal met zaalsportschoenen te betreden.

  10.

  Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderd van de vloer of mat.

   
  11.

  U praat zonder bitje met de instructeur.

  12.

  U draagt gepast en functioneel ondergoed.

  13.

  De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.

  14.

  U verlaat de zaal/les alleen met goedkeuring van de instructeur.

  15.

  U oefent met diegene, die u uitnodigt of aan u als partner toegewezen wordt.

  16.

  Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.

  17.

  Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij u vooraf toestemming hebt van de lesgevende instructeur.

  18.

  Verboden te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders is bepaald (diabetici). Bidons zijn toegestaan.

  19.

  De cursist dient 70% van de cursus Krav Maga aanwezig te zijn als voorwaarde om deel te nemen aan de examens, tenzij met de instructeur anders is bepaald (blessure).

  20.

  Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)

  21.

  Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque), gebitsbescherming (bitje), binnenschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten, MMA handschoenen, bokshandschoenen, scheenbeschermers.

Maak gebruik van onze GRATIS proefles